MANİSA'DA SONDAKİKA. COM  MANİSAHABERLERİ  MANİSAHABER MANİSAGÜNDEM MANİSAGÜNDEMİ MANİSA AJANS HABERLERİ  MANİSA KAZA HABERLERİ MANİSADA DEPREM MANİSASPOR  Manisa'da cinayet  Manisa'da taciz Manisa'da tecavüz  Manisa'da Trafik kazası   Manisa'da intihar  Manisa'da silahlı kavga

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Manisa İli Köprübaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen […]

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK
13 Mayıs 2019 - 7:03 'de eklendi ve 9792 kez görüntülendi.

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Manisa İli Köprübaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,

Özlük Hakları

ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatlarının olmaması.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “ BÜRO GÖREVLİSİ” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
9. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımı Vakıfta mevcut olup ilan süresince vakfa ait ilan panosunda yayınlanacaktır)

II- ÖZEL ŞARTLAR

1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler, Bilgisayar Mühendisliği, Bankacılık ve Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,
2) 2017 veya 2018 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
3) Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: EN AZ (B) SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ
4) Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek veya bu programları kullanabildiğine dair sertifika sahibi olmak.
5) Adayların İşaret dili bilmesi, Muhasebe bilgisi ve Sosyal İletişim becerisine sahip olması vb. özel şartlar taşımaları adaylar için tercih sebebidir.
6) En az Son 1 yıldır Köprübaşı İlçesinde ikamet ediyor olmak.
7) Yerleşmeye hak kazandığı takdirde Köprübaşı İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3.Adres Bilgileri Raporu
4.KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi
5.Adli Sicil Belgesi
6.Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
7.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8.Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge
9.Ayrıca varsa adayın sunmak istediği (KPDS ve dengi belge, vb.) belgeler
10.Sürücü Belgesi Fotokopisi
11.Sağlık Raporu
IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular (13.05.2019-24.05.2019 saat 17:00) tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresinden yapılması zorunludur. Şahsen vakfa gelerek, PTT vb. yollarla yapılan müracaatlar geçersizdir.
2- Mülakat sırasında Mülakat komisyonu tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 29.05.2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda mülakata çağrılarak mülakat yapılacaktır.
4- Başvurular 24.05.2019 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Evrakların teslimi 27.05.2019 tarihi saat 17:00’da sona erecektir

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından yapılan Değerlendirme sonucu “Büro Görevlisi” sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata
çağırılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için
şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa
bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda
Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme
yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları
iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde
görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına
göre diğer adaylardan çağırılabilir.
6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hükümet Konağı Zemin Kat: Köprübaşı / MANİSA
TEL : (236) 571 20 29

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
google5ddbd6b0541026f5